Dronobook

W tanecznym rytmie losu, ostatnie pytanie jak migotliwa gwiazda, odbija się w echem decydującego momentu, a ja czekam na twoje słowa jak na ostatni wiersz rozgwieżdżonej nocy.